Gute Architektur: Japan
20.07.2017 || Architektur , Empfehlungen

Sammlung von Architekten und Projekten aus Japan.

Yuusuke Karasawa Architects

Satoru Hirota Architects

Shigeru Fuse (fuse-atelier)

APOLLO Architects

Tadao Ando

SANAA (Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa)

Sou Fujimoto

Toyo Ito

Shigeru Ban

  • kein Eintrag

Nach oben